top of page
Martin A. Hansen.jpeg

Martin A. Hansen samlingen på Liselund Højskole

Etableringen af Martin A. Hansen Samlingen på Liselund Højskole er en fin anledning til at inddrage en af det 20. århundredes væsentligste danske forfattere i Højskolens virke, fx i form af kurser eller foredrag.

 

Studierummet egner sig til, at man enten individuelt eller i grupper kan arbejde med Martin A. Hansens forfatterskab og billedkunstneriske produktion. Ud over skolens egne elever vil studerende og forskere med interesse for Martin A. Hansen efter nærmere aftale med højskoleforstanderen kunne få adgang tilden unikke samlings materialer ved et arbejdsophold på Liselund Højskole. I øvrigt kan lokale litteraturgrupper o.l. anmode om tilladelse til at benytte studierummet.

 

Martin A. Hansen samlingen indeholder førsteudgaver af forfatterskabets bogudgivelser, senere optryk, udgivelser og oversættelser samt samling af fotokopier af alle forfatterens artikler i diverse tidsskrifter, blade, kataloger o.l. Dertil kommer bøger, afhandlinger og artikler om forfatterskabet samt Martin A. Hansens private bogsamling, flere med dedikation.

 

Desuden kan man i skabene finde manuskripter, udkast, notater samt sakraltopografiske skitser, en større samling fotos og optegnelser om slægt og venner, fra rejser m.m. Særligt fremhæves skal den unikke samling af malerier og tegninger, som pryder rummet, og som viser en anden og markant kunstnerisk side af Martin A. Hansen. For at synliggøre, hvorfor Samlingen bærer navnet lille Salum, finder man på stedet særdeles bevaringsværdige genstande fra forfatterens arbejdsværelse.

 

For besøgende og interesserede i forfatterskabet er det muligt at købe udgivelser af og om Martin A. Hansen via Landsforeningen Martin A. Hansen. Enkelte bog hæfter og særtryk kan købes i Martin A. Hansen Samlingens lokale på Liselund Højskole

Om Martin A. Hansen

Forfatteren og billedkunstneren Martin A. Hansen (1909-1955) er en af det 20. århundredes mest kendte danske kulturpersonligheder. Med radioromanen Løgneren (1950) slog han endegyldigt sit navn fast som en af de mest læste og solgte forfattere i nyere tid. Mange af Martin A. Hansens noveller og fortællinger har deres udspring i barndomsbondelandet på Stevns. Herfra flyttede Martin A. Hansen i slutningen af 1920erne til Haslev, hvor han i 1930 blev uddannet til folkeskolelærer, et arbejde han bestred i København indtil 1949. 

 

Under besættelsen var han knyttet til modstandsarbejdet omkring det illegale skrift Folk og Frihed.

 

I 1950 flyttede Martin A. Hansen til Allerslev ved Lejre, hvor den nedlagte præstegård kaldet “Salum”, blev hans og familiens sidste hjem. Udover sit forfatterskab blev Martin A. Hansen også kendt som en af de bærende kræfter i og omkring det litterære tidsskrift Heretica.

 

Martin A. Hansens litterære produktion omfatter fem romaner og en række noveller, fortællinger og essays. Hans sidste store værk blev Orm og Tyr (1952), skildringen af overgangen fra den hedenske vikingetid til kristendommen herhjemme med omdrejningspunkt omkring det store romanske kirkebyggeri i den tidlige middelalder.

Landsforeningen for Martin A. Hansen har udgivet en folder, som beskriver udstillingen og Martin A. Hansen. Du kan hente

brochuren til din computer ved at trykke på nedenstående link.

Martin A. Hansen
M.A.H 1
M.A.H 2
M.A.H 3
bottom of page