top of page
Slider1.jpg

Privatlivspolitik

Dækning

 

Privatlivspolitikken er gældende for:

 

Liselund Højskole

Slotsalleen 44

4200 Slagelse

www.liselund.dk

 

 

Data- og sikkerhedsansvarlig

 

Forstander Kim Jacobus Paulsen
Tlf. 5852 3120

 

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig på mail: liselund@liselund.dk

 

Liselund Højskole har ikke - og er ikke forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver -, men indhenter databeskyttelsesrådgivning i omfang, det er nødvendigt.

Formål med dataindsamlingen

 

Vi indsamler personoplysninger alene for at sikre en optimal drift af Liselund samt for at sikre opfyldelse af krav fra offentlige myndigheder. Vores persondatapolitik er en hjælp til at forstå bl.a., hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan vi anvender dem i forbindelse med:

 

 • Afholdelse af kurser omfattet af Højskoleloven (administration, indkvartering og elevopgørelser)

 • Afholdelse af egne kurser og arrangementer (administration og indkvartering)

 • Udlejning til private personer, offentlige og private institutioner og virksomheder (administration, kontaktoplysninger, indkvartering)

 • Personale- og bestyrelsesadministration

 • Administration, markedsføring og kommunikation

 • Skolekreds (administration og kommunikation)

 • Statistik og evaluering for at kunne udvikle vores kurser

 

Som hovedregel kan brugerne besøge vores hjemmeside uden at afgive personlige oplysninger om sig selv. 

Brugerne kan dog vælge selv at afgive visse personlige informationer om sig selv, f.eks. en e-mailadresse, hvis brugeren ønsker at abonnere på et nyhedsbrev.

 

Adfærd på hjemmesiden kobles ikke med personlig information om en bruger, medmindre det kræves af undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud.

Kategorier af persondata, som vi indsamler og opbevarer

 

Personoplysninger indsamles, når der sker henvendelse til Liselund fra virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner.

 

 • Liselunds kurser omfattet af Højskoleloven:

      Ved tilmelding til højskolekurser behandler vi almindelige persondata som navn, adresse, telefon og e-mailadresse.            Endvidere oplysninger om, hvem man ønsker at blive indkvarteret sammen med, ønsker om særlige kosthensyn samt        cpr-numre. Cpr-numre skal senest oplyses ved indkvarteringen, da dette er et krav for, at Liselund Højskole kan opnå        statstilskud (samt et krav til indberetning til Danmarks Statistik)

 • Liselunds egne kurser og arrangementer:
  Ved tilmelding til kurser eller arrangementer behandler vi almindelige persondata som navn, adresse, telefon og e-mailadresse.

 • Udlejning af Liselund:
  Private kunder: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, faktureringsadresse (e-mailadresse). Ved overnatning behandles endvidere deltagernes navn.

 • Virksomheder eller foreninger:
  Navn, adresse, telefonnummer, navn på kontaktperson, e-mailadresse på kontaktperson, CVR-nummer, faktureringsadresse (e-mailadresse og evt. EAN-nummer) Ved overnatning behandles endvidere deltagernes navn

 • Nyhedsbreve:
  Navn og e-mailadresse indsamles og opbevares for at kunne udsende nyhedsbrevet

 • Skolekreds:

       Navn, adresse og e-mailadresse indsamles og opbevares for at kunne udsende nyhedsbrev, indkalde til                             generalforsamling samt for at opgøre, hvem der er stemme- og opstillingsberettigede til generalforsamlingen

 • Følsomme data:
  Vi modtager følsomme data såsom cpr-numre, kosthensyn og andre personlige data, som har betydning for opholdet på Liselund.

 

Når du besøger hjemmesiden

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer, og generelt hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden, og hvordan du bruger den.

 • Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen)
   

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring

indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse.

 • Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
   

Når du benytter dig af en ydelse eller modtager et tilbud fra os 

Indsamler vi oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, betalingsmåde samt oplysninger om, hvilke ydelser du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.

 • Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og at vi i øvrigt kan opfylde den aftale, vi har indgået med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, herunder for at vi kan administrere dine rettigheder til at reklamere.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
   

Når du ringer for at få rådgivning eller kommunikerer med os i øvrigt

 • Indsamler vi oplysninger, som du giver os, til brug for besvarelse af dit spørgsmål. Det er primært i kategorien almindelige oplysninger.

 • Formålet med behandlingen er at kunne svare på spørgsmål og at kunne yde den bedste rådgivning.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) 

 

I ovennævnte tilfælde, hvor brugeren interagerer med Liselund Højskole, betragter vi brugerens interaktion som en accept af ovennævnte retsgrundlag og at Liselund Højskole derfor er berettiget til at registrere og behandle ovennævnte kategorier af persondata inden for lovgivningens rammer.

Hvordan vi bruger persondata

 

Ved kurser printer vi en deltagerliste med navn og hjemby, som bliver udleveret ved kursets begyndelse, så deltagerne kan se, hvem der er til stede. En kursist kan undlade at stå på den udleverede deltagerliste ved at henvende sig til den dataansvarlige senest 8 dage før kursusstart.

 

Ved højskolekurser indberetter vi de kurser, vi har afholdt i henhold til Højskoleloven. For hvert kursus indberettes kursistens navn og cpr-nummer og kursets varighed til Kulturstyrelsen til brug for opgørelse af det statstilskud, der bliver udbetalt til Højskolen. Endvidere indberettes de samme oplysninger til Danmarks Statistik.

 

Ved støttekreds indberetter vi navn, cpr-nr. og gavebeløb til SKAT

 

Ved deltagelse i Liselunds kurser eller arrangementer vil der undertiden blive taget billeder og videoer til brug på de sociale medier, i nyhedsbreve og på vores hjemmeside. Interesseafvejningsreglen (Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) giver os mulighed for at offentliggøre almindelige, harmløse billeder uden samtykke. Det kræver imidlertid, at personen på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Hvis vi bruger billeder uden samtykke, kræver det også, at vi tager særligt hensyn til børn, unge og kursister, som måske ikke kan vurdere konsekvenserne af, at vi offentliggør et billede af dem.

 

Billedmateriale opbevares og arkiveres af hensyn til Liselunds historie og kommunikation/markedsføring.

 

Vi respekterer, hvis en person ønsker billeder af og/eller oplysninger om sig selv fjernet fra vores hjemmeside, sociale medier mv.

 

I forbindelse med kursus på Liselund beder vi ofte om at få opholdet evalueret. Oplysningerne, der gemmes via databehandler eller internt, vil udelukkende blive brugt for at optimere vores kurser.

 

Vi behandler personoplysninger, som udleveres i forbindelse med booking af konferencelokaler og/eller værelser. Oplysningerne opbevares til fakturering, drift og planlægning.

Videregivelse af personoplysninger

 

Liselund videregiver som udgangspunkt ingen personoplysninger til tredjepart. Vi videregiver kun personlige data til eksterne parter i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

 

Vi samarbejder imidlertid med en række underleverandører, også kaldet databehandlere, der efter vores instrukser og i overensstemmelse med vores persondatapolitik udfører en række datatekniske opgaver baseret på en skriftlig databehandleraftale.

 

Enhver form for registrering på vores hjemmeside er valgfri. Vælger brugeren ikke at registrere sig eller afgive personlig information, kan brugeren stadig bruge hjemmesiden. Der kan dog være tjenester, som brugeren ikke har mulighed for at få den fulde udnyttelse af.

 

Kontrol med personlig information

 

En bruger kan til enhver tid spørge os, om vi opbevarer personlig information om ham/hende, og brugeren kan også bede om at få en kopi af de personlige data, vi har om brugeren. Før vi sender personlig information til en bruger, vil vi bede brugeren om at identificere sig.

 

Vi vil gøre en stor indsats for at sende brugeren den ønskede information inden for rimelig tid, og vi afholder omkostninger i forbindelse med at sende data til brugeren. Brugeren kan – hvis lovgivningen tillader det – på ethvert tidspunkt anmode om, at vi sletter eller retter brugerens personlige information i vores registreringer. Vi har dog ikke mulighed for at slette oplysninger, som er krævet af offentlige myndigheder.

 

Sletning af persondata

 

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

 

 • Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes automatisk periodisk

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og din anmodning om rådgivning slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende sag.

 • Oplysninger indsamlet vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, a) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, b) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller c) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde Bogføringslovens krav.

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

 

 

Adgang til oplysninger og rettigheder

 

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

 

Indsigtsretten

 • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til liselund@liselund.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

Retten til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

Retten til sletning

 • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

 

Retten til indsigelse

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

 • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

 

Retten til at klage

 • Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon 33 19 32 00.

 

Kontaktoplysninger

 • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på mail: liselund@liselund.dk

 

 

Sikkerhed

 

Vi gør, hvad vi kan, for at beskytte dine persondata mod at blive slettet, ændret, offentliggjort og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Vi har indtil videre implementeret, er i gang med at implementere eller påtænker at implementere  organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der flyder af bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutioner skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

 

Alle vore medarbejdere, som har adgang til, eller er associeret med behandling af personlige oplysninger, er underlagt tavshedspligt.

 

 

Medarbejdere

 

Liselund Højskole registrerer en række almindelige oplysninger i medfør af forordningens artikel 6, stk. 1, idet Liselund Højskole som arbejdsgiver skal bruge oplysningerne som part i ansættelsesforholdet. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte identifikationsoplysninger såsom medarbejderens navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysninger om uddannelse, udtalelser, tidligere beskæftigelse, nuværende stilling, arbejdsopgaver, arbejdstider og andre tjenstlige forhold, oplysninger om løn, skat, sygefravær og sygdomsperioder, oplysninger om andet fravær fra arbejdet, oplysninger om pensionsforhold, skatteoplysninger og oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises. I henhold til Databeskyttelsens §11 må Liselund Højskole også registrere medarbejderes CPR-nummer.

I en række tilføje er Liselund Højskole nødt til også at registrere følsomme oplysninger om medarbejderne. Dette kan f.eks. være, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovmæssige bestemmelser, for at overholde arbejdsretlige forpligtelser, i arbejdsskadesager, for at kunne fastlægge et retskrav eller erstatningskrav m.v.

I disse tilfælde – og som generelt princip – anvender og overholder Liselund Højskole Datatilsynets vejledning f.s.v.a. registrering og behandling af persondata om medarbejde, se: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/databeskyttelse-i-forbindelse-med-ansaettelsesforhold

 

Frivillige

 

Registrering og behandling af personoplysninger om frivillige personer (dvs. ulønnede) på Liselund Højskole er omfattet af Databeskyttelsesforordningen. I medfør Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f har Liselund Højskole en legitim interesse i at kunne registrere og behandle almindelige personoplysninger om frivillige på højskolen. Registreringen og behandlingen følger de generelle regler. Liselund Højskole indsamler ikke flere oplysninger end det er nødvendigt med henblik på formålet med behandlingen.

 

 

Ændring af datapolitikken

 

Vi gennemgår en gang årligt, hvordan vi lever op til vores persondatapolitik. Vores persondatapolitik ændres undertiden, og eventuelle ændringer angives på vores hjemmeside.

 

 

Klager over informationsindsamling og -anvendelse

 

Liselund er underlagt Databeskyttelsesforordningen og Persondatalovens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Databeskyttelsesforordningen og Persondatalovens administreres af Datatilsynet.

 

Oplever en bruger en krænkelse af sit privatliv under brug af vores hjemmeside eller ved anden interaktion med os, kan brugeren klage til bestyrelsen for Liselund eller Datatilsynet over vores praksis.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor. 

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon: 3319 3200
E-post dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk

 

 

Teknik

 

Liselunds hjemmeside anvender WIX CMS som underliggende hjemmesideprogram. Du kan ved at følgende disse links læse om, hvordan systemet understøtter privatlivs- og sikkerhedspolitik:

https://support.wix.com/en/about-wix/privacy

https://support.wix.com/en/about-wix/security

 

Liselunds hjemmeside anvender Google Analytics 6.5 Google Analytics til trafikmåling. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Liselunds nyhedsbreve, tilmelding til Liselunds Skolekreds og tilsagn om gaver fra Liselunds Støttekreds anvender Mailchimp som underliggende system. Du kan ved at følgende dette link læse om, hvordan systemet understøtter privatlivs- og sikkerhedspolitik:

https://mailchimp.com/gdpr/

 

Liselund er oprettet som åben gruppe på Facebook. Du kan ved at følgende dette link læse om, hvordan Facebook understøtter privatlivs- og sikkerhedspolitik:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Liselund anvender KOMIT til kursistadministration, webtilmelding til kurser, økonomi, debitor/kreditorstyring, løn m.v. Du kan ved at følgende dette link læse om, hvordan KOMiT understøtter privatlivs- og sikkerhedspolitik: https://komit.nu/komit/

 

Liselund er oprettet som åben gruppe på Instagram. Du kan ved at følgende dette link læse om, hvordan Instagram understøtter privatlivs- og sikkerhedspolitik: https://help.instagram.com/519522125107875

 

Cookies

 

Cookies er små tekstfiler, som lagres i din browser. Vi bruger dem til at forbedre din brugeroplevelse og føre statistik over, hvordan de besøgende benytter hjemmesiden. På denne hjemmeside benyttes 3. parts-cookies fra Google og Facebook.

 

Cookies fra Google

Vi benytter Google Analytics til at indsamle data om, hvordan de besøgende benytter vores hjemmeside. Der indsamles ikke personlige oplysninger om dig, men generelle data som antallet af besøg på forskellige sider, varigheden af besøg m.m. På forsiden er der et indlejret Google Map. Er du logget ind på din Google-konto, eller har du tidligere besøgt Google, vil Google modtage oplysninger om dit besøg hos os. Læs mere om Googles cookie-politik her: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=da&fg=1

 

Cookies fra Facebook

På denne hjemmeside benyttes Facebook Page Plugin, som gør det muligt at “Synes godt om” og dele på Facebook direkte fra hjemmesiden, samt se hvem der ellers “Synes godt om”. Hvis du har en cookie fra Facebook gemt i din browser, fordi du tidligere har besøgt Facebook eller har en Facebook-konto, vil Facebook modtage oplysninger om dit besøg her hos os. Læs mere om Facebooks cookie-politik her: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Cookies fra Instagram

Læs mere om Instagrams cookie-politik her: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

 

Slette cookies

Du kan slette de cookies, der er blevet gemt i din browser på vores hjemmeside og på andre hjemmesider. Find vejledning på minecookies.org.

 

 

Links

 

Vores hjemmeside kan indeholde links til information, der er skrevet og vedligeholdt af andre offentlige og/eller private institutioner og personer. Klikker en bruger på et link til en anden hjemmeside, forlader brugeren vores hjemmeside. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor brugeren bør læse eksterne parters privatlivspolitik.

 

 

Liselund den 27. oktober 2021

Betingelser for brug af Liselund Højskoles (Liselund) hjemmeside og programmer og data, som tilgås fra eller sendes til hjemmesiden.

Følgende vilkår for brug af Liselunds hjemmeside samt programmer og data, som tilgås fra hjemmesiden, gælder for enhver adgang til hjemmesiden, for al brug af hjemmesiden, for hjemmesidens indhold samt for programmer og data, som tilgås fra eller sendes til hjemmesiden.

Hensigten med denne erklæring er hverken at begrænse Liselunds ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke Liselunds ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge gældende national ret, men at oplyse dig om vores betingelser for anvendelse af vores hjemmeside.

Du accepterer nedenstående vilkår, når du besøger Liselunds hjemmeside og anvender programmer og data, som tilgås fra eller sendes til hjemmesiden.

Oplysningerne på Liselunds hjemmeside er stillet til rådighed "som de er". Oplysningerne er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller organisation.

Liselund har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte, men Liselund fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til korrekthed, fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet, tilgængelighed og funktionalitet. Liselund påtager sig heller ikke ansvar for eventuelt misbrug af indholdet på hjemmesiden.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske driftsforstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Liselund kan dog ikke garantere, at hjemmesiden og tilknyttede programmer ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer eller andre ude fra kommende forhold uden for Liselunds indflydelse. Liselund påtager sig intet ansvar for ulemper, tab eller skader som følge heraf.

Liselund er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af din adgang til, eller manglende evne til at få adgang til, hjemmesiden, downloadede filer samt programmer og data, som tilgås fra eller sendes til hjemmesiden, eller din tillid til oplysningerne på hjemmesiden. Liselund fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller tilfældige følgeskader, særlige eller andre skader, tabte muligheder, eller andre tab eller skader af nogen art. Denne begrænsning omfatter, men er ikke begrænset til, skader som følge af virus, malware, orme m.v., der kan påvirke dit computerudstyr/IT-system i bredeste forstand.

Eventuelle links til andre internetsider leveres som en brugerservice. Liselund har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af disse internetsider og er ikke ansvarlig for skader som følge af anvendelse af indholdet på disse internetsider.

Liselund har alle immaterielle rettigheder til hele indholdet på Liselunds hjemmeside. Fotos af Liselunds bygninger, lokaler og udendørs omgivelser på Liselunds hjemmeside må frit gengives med behørig kildeangivelse. Det er ligeledes tilladt at linke til sider på hjemmesiden (deep linking).

Din adgang til og brug af denne hjemmeside, indholdet heri samt programmer og data, som tilgås fra eller sendes til hjemmesiden, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne ansvarsfraskrivelse, og som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved domstolene i Danmark.

Har du spørgsmål om ovenstående, kan disse rettes til: forstander@liselund.dk

bottom of page