top of page

Velkommen til Liselund Seniorhøjskole

Liselund Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Højskolen er – i sin nuværende form – stiftet den 24. april 2019, men har en historie, der strækker sig mere end 100 år tilbage. Det mærker man, når man kommer på Liselund – og det værner vi om. 

På Liselund Højskole er der plads til samvær og samtale. Vi tager os tid til at tale sammen om både dagens oplevelser og de livserfaringer, vi har gjort os. Og hvor udfolder dette sig bedre end på en spadseretur i vores skønne have? Under en ekskursion? Over en god middag og et glas vin i vores spisesal? I vores smukke Martin A. Hansen Stue? Eller ved en kop kaffe i den hyggelige pejsestue?

 

Vi er en højskole med stort H, og derfor er Højskolesangbogen, fællessang og musik en fast ingrediens på Liselund og på alle vores mangfoldige kurser.

Velkommen på Liselund Højskole

Kim Jacobus Paulsen, Forstander

 
Historie

 

På et stort møde den 22. juni 1908 i Høve, med gæster fra hele landet, fremlagde præsten Niels Dael sine visioner om en grundtvigsk menighedsskole, hvor det kristelige kunne komme til udtryk på samme måde, som det folkelige var kommet til udtryk i folkehøjskolen. I 1911 begyndte så meninghedsskolen sin virksomhed på gården Liselund beliggende tæt på det historiske Antvorskov Kloster.

 

Efter en omfattende ombygning og modernisering i 1970’erne med ny værelsesfløj og spisesal begyndte Liselund at udbyde stedet til møde- og kursusformål. I begyndelsen mest for kirkelige kredse, men mere og mere blev brugerkredsen en bred vifte af offentlige og private institutioner, private virksomheder og enkeltpersoner, som ønskede gode rammer for efteruddannelse, seminarer, virksomhedskurser, mærkedage m.m.

 

Forstander Kim Jacobus Paulsen
Liselund Højskole i dag

Undervisningslokalerne er en blanding af de gamle stuer med møbler fra skiftende tider og helt nyindrettede lokaler. Foredragssalen, som har overordentlig god akustik til koncerter og andre musikformål, er kirkesalen fra 1918, restaureret af Alan Havsteen-Mikkelsen i 1998. Den har stadig kirkeinventar, bl.a. alter, orgel og døbefont, som til hverdag er dækket bag et lyst forhæng.

 

Liselund Højskole grunder sig på den grundtvigske højskoletradition og er den ene af i alt blot fire folkehøjskoler for seniorer i Danmark. Vi ser det som vores dannelsesopgave at gøre eleverne klogere på livet, verden og sig selv ud fra den grundbetragtning, at livet er en løbende fortælling, der hele tiden skal gøres gældende.

 

Undervisning og samvær skal berige og inspirere til eksistentielt og fagligt at indgå i forpligtende fællesskaber som aktive medborgere i et demokratisk samfund. Højskolelivet på Liselund Højskole skal kendetegnes ved kvalitet, faglighed og hjemlighed i undervisning, samvær, i arkitektur og indretning, måltider og fælles oplevelser.

 

På Liselund Højskole kan vi – trods vores dygtige lærere – ikke det hele selv. Derfor vil du på vores kurser møde en bred vifte af eksterne undervisere, som hver især har unikke kompetencer inden for det felt, som kurserne vedrører.

 

Vi inddrager forfattere, musikere, sangere, billedkunstnere, kunst- og litteraturhistorikere, filosoffer, teologer, naturvidenskabsfolk, historikere og korledere, således at hvert eneste kursus er bemandet med personer med den højeste fagkundskab samt stor flair for formidling.

 

Liselund Højskole rummer meget mere end eksistentiel alvor, refleksion og eftertanke. Vi vægter livsglæden, det gode humør og hyggelige samvær højt. Vi taler med hinanden om, hvordan vi får et godt seniorliv. Vi synger i kor og til fællessang. Vi holder morgensamling med sang og musik. Vi dyrker yoga. Vi danser. Vi fejrer midsommer, allehelgen, advent, jul og nytår. Vi tager på vandringer og ture i den vidunderlige vestsjællandske egn. Vi nyder at få næring til krop og sind. En pause i hverdagen.

Kim Jacobus Paulsen, Forstander

 

bottom of page