top of page

Covid-19-retningslinjer på Liselund Højskole – 13. januar 2022

 

Covid-19 er som bekendt på ny blevet klassificeret som en samfundskritisk sygdom. Det tager vi alvorligt på Liselund Højskole. På nuværende tidspunkt har myndighederne pålagt os få restriktioner, men som følge af den stigende smitte har vi fastsat nogle retningslinjer for, hvordan vi bedst muligt passer godt på hinanden under epidemien.

Ved din ankomst til Liselund Højskole: 
•    skal du kunne fremvise et gyldigt Coronapas 
•    hvis du ikke er vaccineret, skal du kunne fremvise en frisk antigentest
•    hvis du har været smittet indenfor de sidste 12 uger og derved ikke har et Coronapas, skal du medbringe dokumentation for at du har været

     smittet

Under dit ophold på Liselund Højskole:
•    Hvis du ikke er vaccineret, skal du lade dig teste to gange om ugen, mens du opholder dig hos os. Det skal ske på 3. dagen og på 5. dagen
•    Vores frivillige hjælpere, vil 2 gange ugentlig foretage en stikprøvekontrol af, at dit coronapas stadig er gyldigt
•    Vi har spritstationer i alle vores lokaler. Du bedes benytte disse
•    Inden du går ind i vores spisesal, skal du spritte dine hænder af. Der ligger plastikhandsker ved buffeten, som du er meget velkommen til at

     benytte.
•    Ved stående sang er det vigtigt, at du holder en god afstand
•    Herudover bedes du følge sundhedsmyndighedernes almindelige råd om god hygiejne såsom at hoste i ærmet, holde behørig fysisk afstand

      og i det hele taget vise hensyn til andre mennesker.

Hvis du har nogen som helst tegn på symptomer på Covid-19 op til kursets begyndelse eller er bekendt med at du er nærkontakt, må du ikke møde op. I givet fald vil vi glæde os til at se dig på Liselund Højskole en anden gang. Hvis du er øvrig kontakt, må du ikke møde op før du har fået PCR test der viser, at du ikke er smittet. Se venligst sundhedsstyrelsens vejledning om nær- og øvrig kontakt. 

Hvis du under dit ophold på Liselund Højskole mærker Covid-19-relaterede symptomer, skal du straks kontakte personalet. Vi kender rutinerne for både afklaring, rådgivning og hjælp.

Hele personalet på Liselund Højskole samt gæsteunderviserne, vores frivillige og andre med et ærinde her på stedet er omfattet af de samme retningslinjer, som alle vores kursister og gæster er.


Vi appellerer stærkt til alles aktive indsats for, at vi kan holde smitten i ave, så vi fortsat kan have glæde af at mødes her på Liselund.

Vi glæder os meget til at se jer.


Morten Dyssel
Forstander

 

bottom of page