• iwb324

Nyhedsbrev 9.12.2021


Torsdag, den 9. december 2021Kære venner af Liselund Højskole, skolekreds og støttekreds


Der er nu kun to uger til jul, og snart rinder også året ud. Det har i sandhed været et omskifteligt og uforudsigeligt år for hele landet, for Liselund Højskole – og også for mig selv.


Jeg har på højskolens bestyrelsesmøde den 6. december meddelt, at jeg efter moden overvejelse ønsker at fratræde min stilling som forstander. Det har ikke været nogen nem beslutning at træffe, men den har af forskellige grunde været nødvendig.


Min beslutning skyldes vel at mærke ikke forhold på Liselund Højskole. Pandemien har ganske vist på mange måder gjort vores første leveår som seniorhøjskole vanskeligt. Ikke desto mindre har vi formået at fastholde og udvikle Liselund Højskole som en velfungerende seniorhøjskole, der hviler på et sundt økonomisk og solidt pædagogisk grundlag.


Min beslutning har heller ikke noget at gøre med konflikter mellem min bestyrelse og mig. Jeg har i min rigtignok korte tid som forstander været begunstiget af et godt, konstruktivt og tillidsfuldt forhold til hele bestyrelsen og i særdeleshed til min bestyrelsesformand Andreas Kamm.


Ligesådan har min beslutning heller ikke noget at gøre med medarbejderne. Liselund Højskole har en både værdifuld, kompetent og loyal medarbejderstab, der under pandemien har leveret langt ud over det forventelige. Det samme kan siges om vores mange frivillige, som har ydet en stor og god indsats til gavn og glæde for højskolen.


Min beslutning skyldes derimod et grundlæggende spørgsmål, som enhver leder løbende må stille sig selv: ”Er dette arbejde det rette for mig?” Kan man ikke uforbeholdent sige ”ja” til det spørgsmål, må man for mig at se som ansvarlig leder træffe en personlig beslutning, hvor smertelig den end er, og det er det, jeg har gjort – i respekt for højskolen, dens bestyrelse og dens medarbejdere.


Højskolens bestyrelse har nu igangsat arbejdet med at finde en ny forstander. Mellem bestyrelsen og mig er der truffet aftale om, at jeg fortsætter som forstander, indtil en ny forstander kan tiltræde stillingen. Alle aktiviteter på Liselund Højskole videreføres som (efter omstændighederne) normalt. Det er vigtigt for mig og for højskolen, at vores kursister og kunder ikke påvirkes negativt af den nu indtrufne situation.


Pandemien begynder igen at påvirke vores frihed til at udfolde os i større forsamlinger. Vi kan være bekymrede for at deltage i forskellige aktiviteter, f.eks. et højskolekursus. På Liselund Højskole har vi besluttet, at den usikkerhed ikke skal påvirke vores kursister. For kurser i 2022 indfører vi derfor nye vilkår for tilmeldingen:


1. Tilmeldingsgebyr skal fortsat betales 8 dage efter tilmelding

2. Hvis du bliver nervøs for Corona-smitte og derfor ikke ønsker at deltage, vil det indbetalte beløb, herunder tilmeldingsgebyr, kunne overføres til et andet kursus i 2022

3. Vi følger som minimum sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger


Vi vil samtidig opfordre til, at I sørger for at være dækket af en afbestillingsforsikring. Hvis I ikke har en i forvejen, anbefaler vi, at I f.eks. ser på Europæiske Rejseforsikring, jf. linket i jeres bekræftelse.


Jeg vil slutte med at ønske jer alle sammen en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Og jeg takker for al den støtte og venlighed, jeg har mødt i mit hidtidige virke – både som lærer og som forstander.


Vi ser meget frem til at byde jer hjerteligt velkommen på Liselund Højskole!Morten Dyssel

Forstander

212 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle