Mellem himmel og jord

Mange mennesker mener, at der er ”mere mellem himmel og jord”. Som talemåde betyder det, at man ikke skal afvise det tilsyneladende uforklarlige, blot fordi man ikke kan fatte det med sin begrænsede forstand. På dette kursus skal vi på opdagelsesrejse i de helt store spørgsmål om, hvordan universet er blevet til, har udviklet sig, og om der er liv i rummet?
Vi skal høre om menneskets kosmiske oprindelse set fra et naturvidenskabeligt synspunkt, men vi lærer også om guds- og menneskeopfattelser i religiøse traditioner. Filosofiens og litteraturens behandling af spørgsmålet om meningen med livet indgår tillige i dette kursus om den på mange måder gådefulde eksistens. 

WEB-pexels-pixabay-33688300.jpg