Kunstens skabende kraft

På dette kursus beskæftiger vi os med de såkaldte skønne kunster, dvs. maleri, skulptur, arkitektur, musik og digtning. Vi stifter bekendtskab med repræsentative smagsprøver på historiske hovedværker inden for de fem nævnte kunstarter – og taler med hinanden om, hvad der kendetegner disse forskellige kunstneriske udtryk. Vi hører også om forskellige opfattelser af, hvad kunst i det hele taget er, kan og skal. Har kunsten andet formål end at fryde og fornøje? Hvilken rolle spiller kunsten i kulturen og samfundet i dag? Skal kunsten engagere sig i det politiske liv eller koncentere sig om det æstetiske udtryk? Program følger.
 

WEB-pexels-zack-jarosz-1727658300.jpg