Kunst og mental sundhed

Oplevelsen af kunst har vist sig at have en stor betydning for en positiv aktivering af vores mentale ressorucer. Spørgsmålet om kunstens terapeutiske potentiale er blevet et aktuelt forskningsemne i krydsfeltet mellem psykiatri, kunst-, human- og neurovidenskab. På dette kursus bliver vi klogere på billedkunstens, musikkens og litteraturens helende kraft. Vi skal høre oplæg af både forskere og af patienter, som på egen krop har erfaret, hvordan mødet og mellemværendet med kunst har bibragt dem en oplevelse af meningsfuldhed og mental sundhed. 

Kunst og mental sundhed.jpg