top of page

Sommerhøjskole - Samtiden set i et historisk/poetisk lys

”Liv” og ”lys” er nøglebegreber i Grundtvigs tænkning om dannelse. Ordene indgår i mange sproglige forbindelser, f.eks. ”at oplive” og ”at oplyse”. Forståelsen kommer bedst frem ved at se ordene i en historisk/poetisk belysning.

Vi er alle en del af et større fællesskab (lokalt, nationalt eller globalt). Derfor bør vi oplyses om den historie, vi har fælles med andre og, som bestemmer vores vilkår for at handle.

Ordet poesi betyder skabelse, ikke bare ”i begyndelsen”, men som en fortsat mulighed i ens personlige liv og i samfundslivet. Poesi kalder nye livskræfter frem – som at turde drømme og håbe. Poesi, som giver livet fornyet mening.

Ugen igennem vil vi belyse væsentlige af vor tids eksistensspørgsmål, blive oplivet og oplyst med gode fortællinger samt skabe samtaler om tidens politiske og kulturelle udfordringer.


Program med præsentation af foredragene, kan læses her.


Pris fra kr. 4.750,-

Se priser under tilmelding.

bottom of page