Skriv med sanserne

Kurset appellerer til dig, der ønsker at bringe dine kreative og legende kompetencer i spil. Igennem sansning og indtryk fra kunstens verden skriver vi digte og fremstiller kreative produkter til digtene. Vi henter inspiration fra forskellige digteriske udtryksformer, genrer, perioder, forfattere, film, kunst og forfatterbesøg og formidler indtrykkene igennem skabende produkter. Kurset giver dig rig mulighed for at lege og udforske sprog, tekster og din egen kreativitet. Med digtningen som skabende drivkraft byder ugen på alt fra performance poesi, haikudigtning, sanselige digte-hviske-plader, meddigtninger, poesibanko og poesiens kampsport. Udover et åbent, nysgerrigt sind og lysten til at skrive og udtrykke dig kreativt, bedes du medbringe et fyldigt penalhus og en saks.