Søren Ulrik Thomsen

Digteren og essayisten Søren Ulrik Thomsen har gennem 40 år digtet sig ind i danskernes hjerter og sat frydefulde, foruroligende og livsberigende ord på vores fælles livsverden. Men hvad er det for indsigter, hans digte og essays beriger os med? Det sætter vi fokus på over en weekend på Liselund Højskole. Vi skal lytte til foredrag, gå i dialog med hinanden, lytte til musik og digtoplæsninger og sammen åbne op for hele det Thomsenske univers på kryds og tværs. Skriveøvelser og meddigtninger er også en del af kurset.