top of page

De store religioner

På dette kursus har vi fokus på tre af de såkaldte verdensreligioner og sætter dem i perspektiv i nutid og fortid. Vi undersøger forskelle og ligheder mellem kristendom, islam og buddhisme, og vi forsøger at indkredse det, der kendetegner religiøse mennesker. Kurset veksler mellem læreroplæg og forskellige former for workshops.

 

Se priser
bottom of page